Foreldreundersøkelse

Husk å delta i barnehagens årlige foreldreundersøkelse!

I begynnelsen av november sendte vi ut en link til foreldreundersøkelsen. Linken gikk til dere som har barn i barnehagen. Undersøkelsen er national og gitt ut av UDIR. Vi håper at så mange som mulig deltar, slik at vi får best mulig grunnlag til vårt videre kvalitetsarbeid. Frist for å svar er 20. desember.

Takk for at du deltar!