MyKid

Bi benytter oss av MyKid for mye av den daglige kommunikasjonen med foreldrene.

MyKid er et papirfritt kommunikasjonsverktøy. Foreldrene får tilgang til informasjon som årsplan, avdelingsplaner, bilder, dagsrapporter, kalender, planer, soveliste, foreldrene legger selv inn fridager, syk osv osv.

Vi benytter også MyKid til å sende ut beskjeder som feks "barnet trenger mer skift, bleier" osv.

MyKid er et supert komplement til den daglig kontakten vi har med foreldrene ved henting og bringing. Det hjelper oss å sikre at beskjeder blir tatt i mot, slik at all personal på avdelingen kan oppdatere seg på viktige ting som rører barnet.

MyKid tilbyr også personalet et lukket verktøy der vi enkelt har lister over barna, kontaktinformasjon til foreldrene osv.