Foreldrerepresentanter

Eierstyret består av foreldre til barn i barnehagen, samt en representant fra de ansatte. SU (Samarbeidsutvalget) består av to representanter fra foreldrene, to representanter fra personalet samt daglig leder.

Eierstyret

Mail: styret@dalstunetbarnehage.no

SU (Samarbeidsutvalg)

Mail: su@dalstunetbarnehage.no

SU leder: Christian Briskodden (far på Ekornet og Barkebåten)