Revehiet

Revehiet er avdelingen for 3 og 4 åringer.

På Revehiet går de barna som er tre og fire år gamle. Dette er barnas første møte med storbarnsavdeling, hvor det vil være flere barn på avdelingen enn på småbarna og færre voksne. Dette fordrer mer selvstendighet hos barna, noe vi bruker mye tid på, og som vi ser i sammenheng med begrepet livsmestring. Vi ser barna som samfunnsborgere og ønsker å gi dem tro på egne ferdigheter og at deres stemme teller.

Vi tilrettelegger det fysiske miljøet i takt med barnehagens fokusområde og barnas utvikling og interesser. Det fysiske miljøet består i stor grad av ulike lekestasjoner som byr på ulike aktiviteter som rollelek, spill, kreative aktiviteter og litteraturformidling. 

Skogen brukes som en arena for lek og læring og vi går tur på en fast dag i uken. Vi dokumenterer blant annet ved å henge opp bilder av opplevelser på avdelingen, slik at barna kan gjenkalle i ettertid og samtale med de andre barna og voksne. I tillegg legges det ut dokumentasjon på MyKid i form av bilder og tekst.

Avdelingsplan Revehiet 2023-2024