Vedtekter

Vedtektene til barnehagen sier noe om hvordan barnehagen eies og driftes. Selskapsvedtektene kan kun forandres på årsmøte og barnehagevedtektene kan eierstyret forandre på egen hånd.