Gresshoppa

Gresshoppa er 2-åringenes avdeling.

På Gresshoppa begynner barna å vise interesse for å klare selv. Her jobber vi med selvstendighetstrening og identitetsskaping. Vi tilrettelegger for at barna skal bli kjent med hvem de er i gruppa, og det å kunne sette ord på følelser og sette grenser for seg selv.

Rolleleken er en naturlig uttrykksmåte hos barna og har stor plass på Gresshoppa. I rolleleken får  barna muligheten til å bruke nye ord inn i en språklig dialogsituasjon. Vi jobber også mye med barns språkutvikling gjennom dagen hvor vi benevner begreper i samspill med barna.

Vi deler barna i små grupper gjennom dagen, slik at barna opplever en trygg voksen i nærheten som kan støtte, trøste og veilede.

Vi går også på tur minst en dag i uken og vi bruker nærmiljøet og skogen. Barna får mange gode naturopplevelser.

Vi benytter naturmaterialer og gjenbruksmateriale til aktiviteter, og vi er ute hver dag hvor barna får blitt kjent med ulike årstider og vær. 

Avdelingsplan for Gresshoppa 23_24