Om barnehagen

Dalstunet Barnehage er en foreldreeiet barnehage med 4 aldersinndelte avdelinger. Vi holder til i et solfylt og rolig boligområde, på "nedre Langhus" i Nordre Follo kommune.

I Dalstunet barnehage har vi plass til 60 barn fra 11 måneder til skolestart. Vi jobber mye med å utvikle barns sosiale kompetanse mot hverandre, men også med styrken barna har i seg selv. Vi hører på barna, følger deres interesser og tar utgangspunkt i både enkelt barn og gruppas behov når vi legger opp til prosjekt på avdelingene. Vi jobber med å hjelpe barna sette ord på følelser og behov, som de trenger for å forstå seg selv og andre. Voksen tilstedeværelse er et nøkkelord for å beskrive at vi er der barna er. Bla for å oppdage utenforskap og gi barna nøkler for kommunikasjon i samspill og lek.

Vi har et nært samarbeid og kommunikasjon med foreldrene. Vi formidler på flere måter hvordan barnet har det i barnehagen og hvilke aktiviteter barnet har vært med på i løpet av dagen. Via MyKid formidler vi alt det vi ikke rekker ved korte møter på morgen og ettermiddag. Utviklingssamtaler har vi et par ganger i året og etter behov. Foreldrene inngår også i mer praktisk arbeid, som bla Samarbeidsutvalg, eierstyre og vedlikehold for å bidra til et hyggelig og fint miljø for barna.

Personalet i barnehagen er i alle aldre og de fleste har pedagogisk utdanning, som barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider. Noen har jobbet her siden oppstart i 2005 og noen har kommet nye i år. Det er kombinasjonen av ulikheter og felles fokus om våre verdier som gjør oss gode sammen.

Det er plass for mye lek i Dalstunet barnehage. Vi har både forestillende leker og leker som har endeløse funksjoner i barnehagen. Spesielt innemiljøet er lagt opp i mindre rom i rommet. Barna kan lett finne en krok for lek, der andre også får plass uten at leken så lett blir avledet eller fortyrret av andre. 

Utetiden i barnehagen er viktig. Vi har som mål at alle barn får leke ute hver dag. Avdelingene har gjerne faste turdager. Mange av turene går opp til turstedet vårt i "Kvisteskogen", som ligger et par hundre meter fra barnehagen.

Her kommer en liten oppramsing av tradisjoner som er spesielt for Dalstunet barnehage:

  • Vangen leirskole - 5-åringene får tilbud om dette hver høst
  • Skiskole - 4-5 åringene får tilbud om dette hver vinter
  • Superkokker - 4 åringene får tilbud om dette hvert år
  • Teater og andre forestillinger - Vi inviterer teatergrupper osv, til barnehagen et par ganger pr år.
  • Juletrefest - Foreldrene arrangerer juletrefest med ordentlig hest og slede, blæselag og nisse.

I tillegg skjer det mye annet gøy i barnehagen. Akkurat som i barnehagens visjon "Et lekent hus i et vennlig miljø". Barnehagen skal være et lekent sted å være og miljøet skal være vennlig, både med tanke på vennskap og et bærekraftig miljø.

Vi har opptak gjennom hele året ved ledig kapasitet, men følger Nordre Follo kommune sin opptaksprosess der hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars.