Takk for juletrefest 8. januar 2023!

Familier til barna i barnehagen, var invitert til årets juletrefest!

Både hest, blæselag og nisse var tilstede! Les mer om arrangementet på MyKid!