Etter 18 år bytter vi skipper

Kristina takker for 18 fine år i Dalstunet og Cathrine tar over roret fra 1. november.

Kort intervju med påtroppende daglig leder:

Hva heter du? Catrine Strengen Slettum

Hva er favorittfargen din? Blå

Hva er det beste å jobbe med barn? Barns nygjerrighet og utforskningstrang

Hvor lenge har du jobbet i Dalstunet barnehage? 6 år som ped leder

 

Kort intervju med avtroppende daglig leder:

Hva skal du gjøre når du slutter? Flytte tilbake til Sverige

Beskriv tiden din i Dalstunet med tre ord: Glede, trivsel og vennskap

Hva kommer du til å savne mest? Barnas alle uttrykk og stemningen blandt kollegaer